Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Janków Drugi w km 57+550,00 – 57+747,80 i 58+506,50 – 58+600,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 19:31:01
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:55:19 (aktualizacja) przez Renata Stempniak