Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Chocz

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-03-16 12:50:43
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-24 13:02:35 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek