Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 436, km 16+116,72 – km 16+443,79 odcinek Książ – Radoszkowo Drugie, w zakresie budowy chodnika

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-02 13:49:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-17 13:10:03 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska