Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Dolsk w km od 73+154 do 73+330

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-04-24 14:40:30
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-27 08:25:10 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek