Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń – długość ok. 0,9 km

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:56:40
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-18 13:17:48 (aktualizacja) przez Renata Stempniak