Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie chodnika w m. Wyrzeka od km 33+ 960 do km 34+336

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2020-02-10 12:29:38
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-06 10:29:04 (aktualizacja) przez Renata Stempniak