Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Wyrzeka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-10-02 11:06:03
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-22 11:17:53 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek