Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Racot w zakresie budowy chodnika od km 53+972 do km 54+280

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-01-30 12:40:42
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:50:06 (aktualizacja) przez Renata Stempniak