Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Racot w zakresie budowy chodnika od km 53+972 do km 54+280

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-02-28 12:04:02
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-28 14:32:54 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak