Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 od km 61+714 do km 62+147 długości 433 m, w m. Kopaszewo – w zakresie budowy chodnika

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-07 10:00:00

Opis zamówienia

 

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska - Augustyniak
Data publikacji: 2017-08-23 12:47:08
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-12 13:54:35 (aktualizacja) przez Marta Jaworska - Augustyniak