Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 m. Racot - w zakresie budowy chodnika od km 53+972 do km 54+280, dług. 0,308 km

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-01
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-09-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-09-01 13:14:03
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-18 12:54:51 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska