Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-02-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2020-01-23 10:42:18
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-05 11:09:54 (aktualizacja) przez Renata Stempniak