Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306- budowa chodnika na odcinku DK 92 do m. Wilczyna

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2020-03-06 13:13:25
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-12 15:02:44 (aktualizacja) przez Żaneta Herman