Zamówienie publiczne: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302 ZBĄSZYŃ UL. WARSZAWSKA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-09
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-08-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-08-09 10:26:51
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-05 09:32:24 (aktualizacja) przez Artur Ginter