Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal na odcinku Rogóźno – Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-02-25 11:11:38
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-05 12:53:40 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska