Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew – Konin w m. Wola Łaszczowa – etap IV

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-07-05 12:16:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-17 13:20:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek