Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew – Konin w m. Wola Łaszczowa – etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-21 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-03-04 14:08:51
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-15 10:58:28 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek