Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-17 10:00:00

Opis zamówienia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa – etap II

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-01 11:15:54
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-18 12:44:54 (aktualizacja) przez Renata Stempniak