Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin w m. Wola Łaszczowa – etap II z dnia 21.09.2015 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-09-21 14:32:18
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-23 10:58:58 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek