Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Sompolno – Kłodawa - Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek – etap II od km 72+639 do km 73+355,50

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-02-12 13:55:38
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-10 11:01:02 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek