Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Kłodawa ul. Bierzwieńska w zakresie budowy chodnika

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-04-05 07:22:30
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-24 12:46:59 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska