Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak - etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-04-01 10:08:22
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 17:26:01 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska