Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Babiak – Etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-02-25 11:38:02
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-05 13:49:28 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak