Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) – III etap od km 1+332 do km 2+064

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-02-24 11:26:17
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-15 09:03:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek