Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od m. Koziegłowy (km 2+ 742) do m. Czerwonak (km 4 + 802) – II etap (od km 0 + 704 do km 1 + 332 – kilometracja projektu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-09-21 10:37:55
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-23 12:28:32 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek