Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-23 12:12:21
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-13 08:11:55 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska