Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież-Szamocin w m. Laskowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-02-18 10:23:59
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 10:48:50 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak