Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-06-05 09:13:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-03 14:32:28 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek