Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 w zakresie budowy chodnika w m. Uścikowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-10
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-07-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-07-10 11:35:06
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-29 08:39:09 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak