Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 - budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-30
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-03-30 15:12:02
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-06 10:36:00 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska