Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Kłosowice

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-08-28 14:51:42
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-21 09:48:56 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek