Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Bończa, strona lewa w km 58+800

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-20 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2019-09-05 13:37:51
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-21 13:00:39 (aktualizacja) przez Żaneta Herman