Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 polegająca na budowie chodnika w m. Wieleń ul. Drawska od km 26+817 do km 27+382

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-07-05 12:57:44
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-28 12:49:49 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek