Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Wieleń – Czarnków polegająca na budowie chodnika na odcinku m. Wrzeszczyna (km 32+638 do km 33+078 strona lewa)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-07-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-10 19:35:38
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-13 13:02:06 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek