Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) – odcinek od km 1+466,30 do k 2+044,25

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2018-09-18 10:13:38
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-16 08:56:34 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak