Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Czarnków polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) – odcinek od km 1+466,30 do km 2+044,25

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-06-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-05-17 07:55:01
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-10 11:47:53 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska