Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-07-26 11:03:33
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-09 08:00:26 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska