Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi nr 242 wraz z budową kładki dla pieszych w m Łobżenica od km 18+370 do km 18+620

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-01-18 13:27:17
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-28 08:41:52 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek