Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku przejazd kolejowy – rondo gnieźnieńskie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-02 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-07-18 13:31:33
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-23 13:07:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek