Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki ul. Leśna

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-05-11 13:51:44
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-05 08:31:49 (aktualizacja) przez Renata Stempniak