Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2019-08-19 13:43:47
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-03 14:27:58 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak