Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika wraz z budową brakujących odcinków chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Uchorowo.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-07-17 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-07-02 14:24:37
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-02 13:16:46 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska