Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kościuszki w Margoninie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kowalewskiej przy drodze wojewódzkiej nr 193

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-18 12:40:19
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-29 09:44:50 (aktualizacja) przez Renata Stempniak