Zamówienie publiczne: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków – etap II od km 15+930,00 do km 16+270,00”.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-02-15 10:02:10
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-14 14:06:20 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek