Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Niechanowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-09-05 12:52:29
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-11 12:56:14 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska