Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno ul. Kotlarska i Kościuszki

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-13 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:49:30
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-14 12:57:30 (aktualizacja) przez Renata Stempniak