Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186 w miejscowości Wróblewo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-04-12 08:51:30
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-31 11:44:49 (aktualizacja) przez Renata Stempniak