Zamówienie publiczne: Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-27
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-02-04 11:00:00

Opis zamówienia

Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW Złotów. Zakres i lokalizację prac, a także wymagania techniczne oraz warunki realizacji określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obiektów mostowych, które stanowią załączniki do SIWZ.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-01-27 14:31:24
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-08 12:26:01 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska