Zamówienie publiczne: Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-03
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-02-11 08:45:00

Opis zamówienia

Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2016-02-03 15:09:38
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-29 14:26:50 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak