Zamówienie publiczne: PODKRZESANIE DRZEW ROSNĄCYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYSLU 2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-30
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-07-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-06-30 12:23:29
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-06 08:43:59 (aktualizacja) przez Artur Ginter